Podporovatelia

 

Túto webovú stránku, fungovania, programy Slovenskej únií podporujú:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

***************************************

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

***************************************

Nemzeti Együttműködési Alap

****************************************

Nájdete nás na Facebooku!

www.facebook.com/uniaslovakov.szlovakunio

 

Správy

Slovenský deň v Eleku

2013.12.02.

 Slovenský deň v Eleku

 

30-eho novembra usporiadala miestna Slovenská samospráva, a Slovenský spolok Slovenský deň.
V kultúrnom programe vystúpil Taneční súbor Elek, Taneční súbor Škovránky Elek , a Pávy krúžok Poľný Berínčok.

 

 

» Ďalej

Jášd

2013.10.15.

 

Zasadalo

Valné zhromaždenie

Slovenskej Únie

v Jášde

 

             

 

 

» Ďalej

Valné zhromaždenie 12 10 2013

2013.10.05.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Marx u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71

_________________________________________________________________________________


Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Valného zhromaždenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku, ktoré sa bude konať 12. októbra 2013 o 14 hodine na Obecnom úrade v Jášči (8424 Jásd, Dózsa György út 1.).


Program:

1.  Príspevok Jána Fuzika, predsedu CSS v Maďarsku
2. Prednáška Dr Attily Buzála o voľbách.
3. Referát o aktivitách USOM za uplynulé obdobie.
4. Prednáška Dr Kataríny Király: Uchránenie identity slovenských  komunít
5. Referát Hajnalky Krajčovičovej o možnostiach využitia projektov
6. Iné
                Od 19 hodiny sa koná večera.


Ak Valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné vo vypísanom čase, tak 12. októbra
2013 o 1430 hodine ho opäť zvolám a bude bez ohľadu na počet prítomných
uznášaniaschopné.


Tešíme sa na vašu účasť!


Slovenský Komlóš 4. októbra 2013


S úctou


František Zelman
predseda
 

» Ďalej

Telekgerendáš

2013.09.06.

Pozvánka

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši a
Slovenská samospráva obce Telekgerendáš
srdečne pozýva Vás


na VII Slovenskú klubovú večeru,
ktorá sa bude konať:


14. septembra 2013 o 14.00 hodine

 

 

Program:

 

14.00 - Príchod
14.40 – Slávnostné otvorenie
15.00– Kulturný program
18.30 – Večera

S radosťou Vás čakáme!

Miesto podujatia: Evangélikus Egyházközség Ifjúsági Konferenciaközpont
Telekgerendás, Kossuth u. 28/1.


Podporovatelˇ je Celoštátna slovenská samospráva.

 

» Ďalej

Valné zhromaždenie

2013.04.22.

Valné zhromaždenie

      

             

» Ďalej

Pitvaroš, 20.04. 2013

2013.04.22.

 

Pitvaroš

  

 

   

 

» Ďalej

Pitvaroš, Kultúrný deň

2013.04.22.

 

Kultúrný deň v Pitvaroši 20. 04. 2013

    

 

» Ďalej

Pozvánka 20. 04. 2013

2013.04.15.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Marx u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71


Pozvánka


Dovoľujeme si Vás pozvať

na zasadnutie Valného zhromaždenia

Únie slovenskýchorganizácií v Maďarsku,

ktoré sa bude konať 20-ho apríla 2013 o 1230 hodine

v Osvetovomstredisku

Ferenca Erdeiho v Pitvaroši (6914 Pitvaros, Kossuth u. 33-35.)


Návrh na program rokovania:


1. Referát o aktivitách predsedu v uplynulom období.
2. Schválenie referáta rozpočtu a Verejnoprospešného hlásenia na rok 2012.
3. Schválenie rozpočtu na rok 2013.
4. Schválenie pracovného plánu na rok 2013.
5. Modifikácia stanov
6. Predstavenie Pitvarošskej slovenskej samosprávy.
7. Oznámenia


Oznamujem Vám, ak Valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné vo vypísanom čase, opät zvolám Valné zhromaždenie 20. apríla 2013 o 13-tej hodine , ktoré bez ohľadu na počet prítomných bude uznášaniaschopné.


Ohľadom na dôležité body rokovania počítame s Vašou aktívnou účasťou!


V Slovenskom Komlóši, 7. apríla 2013


S pozdravom:

Zelman Ferenc
predseda

 

» Ďalej

Pitvaroš

2013.04.10.

» Ďalej

Dnes je 2020.04.10.
Zsolt meniny.

 

O Slovenskej únií

Únia vznikla pod vplyvom zmenených okolností
Spoločenské a politické zmeny v roku 1990 priniesli zásadné zmeny pre maďarskú občianskej sfére a v rámci nej aj v živote národnostných komunít. Vznikali spolky a nadácie, ktoré pre každého prinášali so sebou nové možnosti.
Nové možnosti využili aj Slováci v Maďarsku, ktorí rad za radom zakladali svoje občianske združenia. Tento vývoj prebiehal najdynamickejšie na Dolnej zemi, na čom zohrala dôležitú úlohu neskoršia riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, ktorá rýchlo zistil, že vytváranie miestnych občianskych združení predstavuje nové možnosti financovania pre občiansku sféru. V Slovákmi obývaných obciach a mestách počas jedného desaťročia vznikol celý rad spolkov a nadhodila sa požiadavka založenia regionálnej organizácie. Stalo sa tak v roku 2004, tiež z iniciatívy Anny Ištvánovej. Päť zakladajúcich členov založilo v Slovenskom Komlóši Združenie dolnozemských slovenských organizácií. Zakladajúcimi členskými organizáciami boli:
Čabianska organizácia Slovákov,
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku,
Spolok segedínskych Slovákov,
Organizácia komlóšskych Slovákov,
Organizácia Slovákov v Malom Kereši.
Neskôr sa k združeniu pridali ďalšie organizácie, a tak sa združenie postupne rozrástlo na celoštátnu organizáciu. Zmenil sa aj názov združenia na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku, ktorý bol neskôr, v súlade s novým právnym predpisom zmenený na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie. Máme 17 členských organizácií zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska. Oblasť nášho pôsobenia sa dotýka 8 žúp a hlavného mesta, naše členské organizácie združujú 1300 registrovaných členov.
Naše členské organizácie:
Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti,
Kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernost”,
Spolok za Čabasabadi,
Verejnoprospešný spolok bakoňských Slovákov,
Kultúrny spolok TIRPÁK v Níršégu,
Kruh Fatra,
Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši,
Spolok Slovákov v Eleku,
Slovenský klub v Kondoroši,
Spevácky zbor Borouka v Telekgerendáši,
Spolok zemplínskych Slovákov,
Spolok pre dôchodcov v záhradnom meste (Níreďháza).
Podarilo sa nám vytvoriť celoštátne občianske združenie, ktorého členmi sa môžu stať všetky registrované spolky ak spĺňajú podmienky obsiahnuté v našich stanovách a valné zhromaždenie vyjadrí svoj súhlas s prijatím uchádzača za člena združenia.
Fungovanie našej organizácie je demokratické a transparentné. Opierame sa o svoje samostatne fungujúce členské organizácie, snažíme sa spájať ich činnosť a podľa našich možností podporavať ich. Je to mimoriadne ťažká úloha, pretože naše členské organizácie vyvíjajú svoju činnosť na vysokej odbornej úrovni.
Neustále rozvíjame aj svoje medzinárodné vzťahy.
 

© 2013 Únia Slovenských organizácií v Maďarsku