Podporovatelia

 

Túto webovú stránku, fungovania, programy Slovenskej únií podporujú:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

***************************************

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

***************************************

Nemzeti Együttműködési Alap

****************************************

Nájdete nás na Facebooku!

www.facebook.com/uniaslovakov.szlovakunio

 

Kto je kto

2014.10.09.

Ki kicsoda?/Kto je kto?


a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös országos listáján / na spoločnej celoštátnej listine Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku

1. Hollerné Racskó Erzsébet (Budapest) /Alžbeta Hollerová Račková (Budapešť)
Újságíró, tolmács-fordító, a Ľudové noviny volt főszerkesztője, 1998 és 2006 között az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / novinárka, prekladateľka-tlmočníčka, bývalá šéfredaktorka Ľudových novín, od roku 1998 do roku 2006 predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy.


2. Glückné Papucsek Márta (Pilisszentkereszt) / Marta Glücková Papučková (Mlynky)
Pedagógus, a pilisszentkereszti általános iskola igazgatója, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Elnöksége tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Základnej školy v Mlynkoch, členka Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


3. Riba Etelka (Budapest) / Etelka Rybová (Budapešť)
Az Országos Szlovák Önkormányzat volt elnökhelyettese, a Kétsopronyi Szlovák Önkormányzat elnöke / dlhoročná zástupkyňa predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, predsedníčka Slovenskej samosprávy obce Kétšoproň.


4. Nagy Mária (Piliscsév) / Mária Nagyová (Čív)
Több cikluson keresztül volt Piliscsév község polgármestere, a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, megalakulása óta tagja az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / vo viacerých volebných cykloch bola starostkou obce Čív, predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy, od jej založenia členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


5. Zelman Ferenc Pál (Tótkomlós) / František Zelman (Slovenský Komlóš)
Agrármérnök, külkereskedő, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / agrárny inžinier, odborník v oblasti zahraničného obchodu, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku, zástupca predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


6. Fuhl Imre (Pilisszentkereszt) / Imrich Fuhl (Mlynky)
Újságíró, a luno.hu és az oslovma.hu portálok alapítója, megalakulása óta tagja a Plisszentkereszti Szlovák Önkormányzatnak és az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / novinár, zakladateľ portálov luno.hu a oslovma.hu, od jej založenia je členom Slovenskej samosprávy obce Mlynky a Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

 

7. Kuczik Júlia (Sátoraljaújhely) / Júlia Kucziková (Nové Mesto pod Šiatrom)
Pedagógus, a sátoraljaújhelyi Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium igazgatója, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák 0nkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom, predsedníčka Slovenskej samosprávy Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


8. Nagy Tamás (Dunaegyháza) / Tomáš Nagy (Dunaeďház)
Dunaegyháza község polgármestere, a Dunaegyházi Szlovák Önkormányzat elnöke, több ciklus óta az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / starosta obce Dunaeďház, niekoľko volebných cyklov člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


9. Dr. Szabó Zsuzsanna (Budapest) / Dr. Zuzana Szabová (Budapešť)
Ügyvéd, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete elnöke, a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség presbitere, küldött a Pesti Evangélikus Egyházmegyében, az Országos Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke / advokátka, predsedníčka Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, predsedníčka Slovenskej samosprávy XVI. obvodu Budapešti, presbiterka Evanjelického cirkevného zboru v Cinkote, predsedníčka Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


10. Dr. Egyed Ferdinánd (Salgótarján) – Dr. Ferdinand Egyed (Šalgótarján)
A Salgótarjáni Szlovák Önkormányzat elnöke, a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat alelnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / predseda Slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne, podpredseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


11. Kesjár Mátyás (Csabaszabadi) / Matej Kešjár (Čabasabadi)
A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója ügyvivője, megalakulásától tagja és több ciklus óta elnöke a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak, három cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat, majd két cikluson keresztül a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke / konateľ Únie slovenských organizácií v Maďarsku, od jej založenia je členom a viac cyklov predsedom Slovenskej samosprávy v Čabasabadi, v troch cykloch bol predsedom Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a vo dvoch cykloch Slovenskej samosprávy Békešskej župy.


12. Komjáthi Gáborné (Vanyarc) / Ruženka Komjáthiová (Veňarec)
Pedagógus, a Vanyarci Szlovák Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, predsedníčka Slovenskej samosprávy vo Veňarci a Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


13. Szabóné Tóth Katalin (Kistarcsa) / Katarína Szabová Tóthová (Malá Tarča)
Tanár, könyvtáros, a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat tagja, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat és az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / pedagogička, knihovníčka, členka Slovenskej samosprávy v Malej Tarči, predsedníčka Kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Peštianskej župy a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


14. Hollósy Tiborné (Budapest) / Zuzana Hollósyová (Budapešť)
Az Ozvena Szlovák Kórus vezetője, megalakulása óta a XIII. kerületi és a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / vedúca Slovenského speváckeho zboru Ozvena, od jej založenia je predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti a Slovenskej samosprávy Budapešti, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


15. Lászik Mihály (Békéscsaba) / Michal Lásik (Békešská Čaba)
Pedagógus, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgató-helyettese, a Csabai Szlovákok Szervezete elnöke, a békéscsabai szlovák önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Nevelési-oktatási Bizottságának elnöke / pedagóg, zástupca riaditeľa Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, člen slovenskej samosprávy Békešskej Čaby, predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


16. Lénártné Orliczki Judit (Répáshuta) / Judita Lénártová Orliczká (Répašská Huta) – mérnök-közgazdász, a répáshutai szlovák önkormányzat elnök-helyettese, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja / ekonómka-inžinierka, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Répašskej Hute, členka Dozorného výboru Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

17. Dr. Király Katalin (Szeged) / Dr. Katarína Király (Segedín)
Etnológus, az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központja volt igazgatója, a Legatum Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója / etnologička, bývalá riaditeľka Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, výkonná riaditeľka Verejnoprospešnej spoločnosti Legatum.


18. Mátyás Áron (Miskolc) / Áron Mátyás (Miškovec)
Egyetemi hallgató, Komenský Egyetem, Pozsony, európai tanulmányok / poslucháč Univerzity Komenského v Bratislave, odbor európske štúdiá.


19. Frankó Anna (Szarvas) / Anna Franková (Sarvaš)
Pedagógus, a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon tanára, a Vernosť egyesület elnöke, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat tagja / pedagogička, učiteľka Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši, predsedníčka spolku Vernosť, členka Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš.


20. Csapóne Mesnikov Melinda (Telekgerendás) / Melinda Csapová Mesnikovová (Telekgerendáš)
Közgazdász, a Telekgerendási Borouka Pávakör elnöke, a Telekgerendás Község Képviselő-testületének tagja / ekonómka, predsedníčka Speváckeho zboru Borouka v Telekgerendáši, členska zastupiteľského zboru obce Telekgerendáš.


21. Gmoser Györgyné (Kiskőrös) / Zuzana Gmoserová (Malý Kereš)
A Kiskőrösi Szlovákok Egyesülete elnöke, a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottsága tagja / predsedníčka Spolku Slovákov v Malom Kereši, členka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


22. Bajnokné Képes Gyöngyi (Sámsonháza) / Gyöngyi Bajnoková Képešová (Šámšonház)
Sámsonháza község polgármestre, az Országos Szlovák Önkormányzat Ifjusági Bizottsága tagja / starostka obce Šámšonház, členka Mládežníckeho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


23. Galda Levente (Pilisszentkereszt) / Levente Galda (Mlynky)
A Pilisszentkeresztért Egyesület elnöke, az Identita Egyesület alelnöke / predseda Spolku pre Mlynky, podpredseda Spolku Identita.


24. Kaszaláné Szabad Judit (Mátraszentimre) / Judita Kaszalová Szabadová (Alkár)
Pedagógus, a mátraszentimrei iskola volt igazgatója, a mátraszentimrei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, bývalá riaditeľka Základnej školy v Alkári, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Alkári, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


25. Mataisz Istvánné (Szeged) / Mária Mataiszová (Segedín)
Pedagógus, népművelő, a Szegedi Szlovák Önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának volt elnöke / pedagogička, osvetárka, členka segedínskej slovenskej samosprávy, bývalá predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


26. Rágyanszki György (Szarvas) / Juraj Rágyanszki (Sarvaš)
Az ELTE doktorandusza / doktorand na Univerzite Loránda Eötvösa.


27. Györk Ernőné (Kiskőrös) / Ildika Györková (Malý Kereš)
Óvónő, a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / učiteľka materskej školy, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Malom Kereši
 

« Krok späť

Dnes je 2020.04.10.
Zsolt meniny.

 

O Slovenskej únií

Únia vznikla pod vplyvom zmenených okolností
Spoločenské a politické zmeny v roku 1990 priniesli zásadné zmeny pre maďarskú občianskej sfére a v rámci nej aj v živote národnostných komunít. Vznikali spolky a nadácie, ktoré pre každého prinášali so sebou nové možnosti.
Nové možnosti využili aj Slováci v Maďarsku, ktorí rad za radom zakladali svoje občianske združenia. Tento vývoj prebiehal najdynamickejšie na Dolnej zemi, na čom zohrala dôležitú úlohu neskoršia riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, ktorá rýchlo zistil, že vytváranie miestnych občianskych združení predstavuje nové možnosti financovania pre občiansku sféru. V Slovákmi obývaných obciach a mestách počas jedného desaťročia vznikol celý rad spolkov a nadhodila sa požiadavka založenia regionálnej organizácie. Stalo sa tak v roku 2004, tiež z iniciatívy Anny Ištvánovej. Päť zakladajúcich členov založilo v Slovenskom Komlóši Združenie dolnozemských slovenských organizácií. Zakladajúcimi členskými organizáciami boli:
Čabianska organizácia Slovákov,
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku,
Spolok segedínskych Slovákov,
Organizácia komlóšskych Slovákov,
Organizácia Slovákov v Malom Kereši.
Neskôr sa k združeniu pridali ďalšie organizácie, a tak sa združenie postupne rozrástlo na celoštátnu organizáciu. Zmenil sa aj názov združenia na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku, ktorý bol neskôr, v súlade s novým právnym predpisom zmenený na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie. Máme 17 členských organizácií zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska. Oblasť nášho pôsobenia sa dotýka 8 žúp a hlavného mesta, naše členské organizácie združujú 1300 registrovaných členov.
Naše členské organizácie:
Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti,
Kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernost”,
Spolok za Čabasabadi,
Verejnoprospešný spolok bakoňských Slovákov,
Kultúrny spolok TIRPÁK v Níršégu,
Kruh Fatra,
Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši,
Spolok Slovákov v Eleku,
Slovenský klub v Kondoroši,
Spevácky zbor Borouka v Telekgerendáši,
Spolok zemplínskych Slovákov,
Spolok pre dôchodcov v záhradnom meste (Níreďháza).
Podarilo sa nám vytvoriť celoštátne občianske združenie, ktorého členmi sa môžu stať všetky registrované spolky ak spĺňajú podmienky obsiahnuté v našich stanovách a valné zhromaždenie vyjadrí svoj súhlas s prijatím uchádzača za člena združenia.
Fungovanie našej organizácie je demokratické a transparentné. Opierame sa o svoje samostatne fungujúce členské organizácie, snažíme sa spájať ich činnosť a podľa našich možností podporavať ich. Je to mimoriadne ťažká úloha, pretože naše členské organizácie vyvíjajú svoju činnosť na vysokej odbornej úrovni.
Neustále rozvíjame aj svoje medzinárodné vzťahy.
 

© 2013 Únia Slovenských organizácií v Maďarsku